Follow the leader

Follow the leader | DreamteambuildingIk had laatst een gesprek met een hockeycoach over zijn keuze voor de aanvoerder van het team. Hij had er voor gekozen om degene die zich het meest ontwikkelt had (vooral op technisch en tactisch gebied) te ‘belonen’ met het aanvoerderschap. De coach vertelde mij dat een aantal spelers het niet eens waren met zijn keuze. Zij vonden dat deze aanvoerder verbaal te weinig aanwezig was tijdens de wedstrijd, zij hadden behoefte aan een aanvoerder die hun kan motiveren, inspireren en corrigeren?! Dàt is een soort leider die zij willen volgen (in het veld)

Ik heb zelf, op mijn werk, ook meegemaakt dat een collega van mij werd beloond met een managersfunctie op basis van haar inhoudelijke kennis. Ook haar leiderschapskwaliteiten werden door veel collega’s in twijfel getrokken, waardoor zij zeker niet gevolgd werd.

Welk soort leider wil jij volgen?

Bovenstaande voorbeelden triggerde om mij (nog meer) te verdiepen in leiderschapsstijlen. Eén van de bekendste modellen voor leidinggeven is het situationeel leiderschap van Hersey en Blanchard. Het model heeft twee dimensies: taakgericht en relatiegericht gedrag van de leidinggevende.

  • Taakgericht of sturend leiderschap: het accent ligt op het einddoel en de uitvoering van de taak. De leidinggevende stelt de doelen en doelstellingen vast, plant en organiseert het werk, geeft prioriteiten aan, bepaalt welke werkmethoden er gevolgd worden, hoe controle en evaluaties plaatsvinden en houdt nauwgezet toezicht op de voortgang. Deze stijl zal door veel medewerkers als eenrichting en autoritair worden ervaren.

  • Relatiegericht of ondersteunend leiderschap: het accent ligt op de onderlinge verhouding. De leidinggevende moedigt aan, bevestigt, prijst, luistert actief, vraagt om suggesties en ideeën, stimuleert zelfstandige probleemoplossing, maakt informatie toegankelijk, moedigt teamwork aan en durft zich kwetsbaar op te stellen.

Deze meer participatieve stijl kenmerkt zich door tweerichtings communicatie.

Uit literatuur onderzoek kom ik zelf op een aantal belangrijke kenmerken van een succesvolle teamleider:

  1. Visie met passie. Een heldere en unieke kijk op de wereld. Focus op dat wat hij/zij wil bereiken samen met het team: hun missie. Belangrijk is de passie. Dit stelt hem/haar in staat om anderen te inspireren en te motiveren. Zowel om zijn/haar visie te delen, als om mee te helpen die visie te bereiken.
  2. Daadkracht. Goede teamleiders nemen vaak beslissingen en, belangrijker, houden zich er aan. In onzekere tijden hakken ze knopen door en nemen ze hun verantwoordelijkheid.
  3. Delegeren (van verantwoordelijkheden). Teamleden zelf verantwoordelijk maken voor het proces en resultaat. De meest effectieve leiders staan meer op de achtergrond.
  4. Integriteit. Teamleiders die vertrouwd worden, hebben een positieve invloed op de prestaties, tevredenheid en betrokkenheid. Integriteit leidt tot respect.
  5. Betrokken. Een goede teamleider is betrokken bij zijn werknemers. Je bent in staat om niet alleen interesse te tonen in het werk maar ook in de privésituatie van je werknemers. Hierdoor kijk je ook naar de persoon achter de werknemer.
  6. Gebruik van talent. In elk team zit een diversiteit aan talent. Het doel is om dat naar boven te halen. Laat de mensen de dingen doen waar ze goed in zijn. Het motiveren van een team is altijd makkelijker als je gebruikmaakt van de natuurlijke talenten die aanwezig zijn.

Maar bovenal is een goede teamleider iemand die zichzelf blijft ontwikkelen. Want zelfontwikkeling is het verschil tussen een leidinggevende en een èchte leider. En leiders, die worden gevolgd!

 

Wat zijn voor jou de belangrijkste 3 kenmerken van een succesvolle teamleider?