De 5 valkuilen van de startende teamleider

“Eerst was ik één van hun teamgenoten en toen in één keer hun leidinggevende?! Dat was best een lastige situatie, want ik wist niet goed welke houding ik, ten aanzien van mijn team, moest aannemen.” Dit vertelde iemand mij tijdens een netwerkgesprek. Dit maakte mij nieuwsgierig, dus ben ik mij gaan verdiepen in de vragen die spelen bij beginnende teamleiders. Uit gesprekken met hun en literatuuronderzoek kwam ik tot de volgende 5 valkuilen……

1.   loyaliteitsconflict. In de communicatie met de,voorheen directe, collega’s draait het om de opbouw en het behoud van een goede relatie met het team. Maar vanuit de nieuwe rol maakt de startende teamleider deel uit van ‘het management’ en staat hij of zij ook voor doelen, beleid en regels van de organisatie.

2.   Vasthouden aan eigen expertise.  Moeilijk afstand nemen van de oude werkzaamheden. Inhoudelijk weten veel teamleiders vaak hoe de medewerkers iets moeten aanpakken en willen ze graag daarbij helpen.

3.   Positie of rol bepalen door externe invloeden. Wat verwachten mijn eigen manager, de medewerkers en de klanten van mij? Het referentiekader is vaak de vorige manager. Startende teamleiders zijn heel erg bezig om het of juist helemaal anders te doen dan hun eigen manager of het gedrag van die manager te kopiëren. Daarnaast laten zij zich ook leiden door de verhalen vanuit het team, zeker als zij daar onderdeel vanuit hebben gemaakt.

4.   Uitgaan van je eigen visie. Veel teamleiders hebben een eigen visie op het doel dat ze willen halen en de weg er naar toe, maar ze vergeten dan wel eens deze visie te delen met hun team.

5.   Te snel aan de slag. Startende teamleiders willen zich vaak bewijzen. Zij willen zo snel mogelijk goede resultaten behalen en zullen zich vooral daarop richten.

HOE PAK JE DEZE DILEMMA’S NU AAN?

Door meteen gesprekken te voeren met je team over de wederzijdse verwachtingen en behoeften. Geef aan wat jouw rol als leidinggevende zal zijn, welke doelen je wilt bereiken en hoe je samen met hun te werk wilt gaan. Dan is het duidelijk wat mensen kunnen verwachten.

Geef jezelf ook de tijd om in je nieuwe rol te groeien en te leren. Laat je hierbij vooral coachen!

 

Ken, of ben jij een startende teamleider? Wat is dan de allergrootste valkuil volgens jou. Schrijf deze hieronder op. Kunnen we er in het vervolg ook niet meer instappen!