4 succesfactoren voor een DreamTeam

De term DreamTeam komt uit de sport. Tijdens de olympische spelen van 1992 werd het Amerikaanse basketbalteam zo omschreven. Naast het aanwezige talent, viel vooral ook het spelplezier en het elkaar gunnen van succes op binnen dit team. Is dit voldoende om de titel ‘DreamTeam’ te mogen dragen, ook op de werkvloer?

Wat is een team?

Allereerst is het goed om de definitie van een team eens te bekijken. We spreken van een team als er sprake is van:

  • Een gemeenschappelijke doel (missie)
  • Betrokkenheid van teamleden bij het doel én bij elkaar (commitment)
  • Duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden (zelfsturend)
  • Heldere werkafspraken, procedures en afspraken (spelregels/teamcriteria)
  • Onderling vertrouwen, waardering en respect (interpersoonlijke relatie)

Bron: Leren.nl

Wat maakt een DreamTeam?

Naast bovengenoemde criteria zijn er nog 4 succesfactoren:

Plezier. Doen waar je hart ligt!

Teamleden kunnen met hun talenten, interesses of passie iets doen voor het team of de organisatie. Zij krijgen èn nemen de ruimte om betekenis te geven aan hun werk en dit samen te delen.

Hoge gunfactor. Het succes van de ander is ook mijn succes!

Teamleden delen hun persoonlijke successen en de teamsuccessen.  Zij gaan samen verder op zoek naar wat ze nog meer kunnen doen om de impact van het succes groter te maken en meer successen te boeken.

Positieve besmetting. Wat je aandacht geeft, groeit!

Geef met elkaar aandacht aan waar de verschillende teamleden goed in zijn en waar zij energie en inspiratie van krijgen. Hierdoor worden de specifieke talenten binnen het team versterkt en krijgen ze de ruimte om nog verder te groeien en ontwikkelen.

Vertrouwen. Vertrouwen is de smeerolie van een top team!

Erkenning van elkaars inzet en goede bedoelingen binnen het team zorgt voor vertrouwen. Wanneer mensen vanuit en in vertrouwen met elkaar samenwerken, ontstaat er een prettige werksfeer. Een sfeer waarin mensen bereid zijn elkaar te helpen en hun ideeën en emoties met elkaar te delen. En waar zij gezamenlijk werken aan het bereiken van de teamdoelen.

 Ik zou graag willen weten wat de succesfactoren zijn binnen jouw team. Vul deze in in het veld hieronder.